Gallery: Spartan Lane Celebrates the Holiday Season